Một số phím tắt thường dùng trong Word

Microsoft Word là phần mềm khá là quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên để chỉnh sửa một file word nhanh, đẹp, gọn gàng thì không phải ai cũng làm được. Dưới đây là một số phím tắt thông dụng cần thiết khi soạn thảo một văn bản bất kỳ sử dụng Microsoft Word:

phim-tat-trong-word

Via Microsoft.com

Ctrl+A: Chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung hiện tại.

Ctrl+B: In đậm những ký tự đã được bôi đen hoặc ký tự nhập tiếp theo.

Ctrl+C: Copy ký những thứ đã bôi đen.

Ctrl+X: Cắt (Copy đồng thời xóa) những ký tự được bôi đen.

Ctrl+N: Mở một tab trống mới.

Ctrl+O: Mở file theo đường dẫn được lựa chọn

Ctrl+P: in cửa sổ làm việc hiện tại (giống như ảnh chụp toàn bộ cửa sổ làm việc)

Ctrl+F: Mở giao diện tìm kiếm

Ctrl+I: In nghiêng những ký tự đã bôi đen hoặc ký tự được nhập tiếp theo.

Ctrl+K: Chèn đường dẫn siêu văn bản (Hyperlink) – thường dùng để liên kết đến các phần xa nhau trong văn bản.

Ctrl+U: Gạch dưới những ký tự được bôi đen hoặc ký tự nhập tiếp theo.

Ctrl+V: Dán nội dung đã được copy ngay trước đó.

Ctrl+Y: Thực hiện lại hành động ngay trước đó (ví dụ paste sẽ là paste, enter là enter,…)

Ctrl+Z: Quay lại trạng thái ngay trước khi thực hiện lệnh phía trước (ví dụ vừa paste một chuỗi thì Ctrl+Z sẽ xóa chuỗi vừa paste đó đi)

Ctrl+G: Di chuyển đến vị trí theo tùy chọn, ví dụ dòng thứ 10 của trang, chuỗi ký tự…

Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự hoặc chuỗi ký tự theo tùy chọn.

Ctrl+J: Chỉnh căn lề đều 2 bên chuỗi ký tự đã bôi đen hoặc dòng hiện tại.

Ctrl+L: Chỉnh căn lề trái chuỗi ký tự đã bôi đen hoặc dòng hiện tại.

Ctrl+R: Chỉnh căn lề phải chuỗi ký tự đã bôi đen hoặc dòng hiện tại.

Ctrl+E: Chỉnh căn giữa chuỗi ký tự đã bôi đen hoặc dòng hiện tại.

Ctrl+Q: Chỉnh căn lề trái cả đoạn văn hiện tại.

Ctrl+M: Chỉnh cả đoạn văn hiện tại và những đoạn được viết sau đó thụt lùi vào trong.

Ctrl+T: Chỉnh một số dòng thụt vào trong tương tự như bôi đen cả chuỗi rồi nhấn  phím “Tab”.

Ctrl+D: Mở hộp tùy chọn font cho ký tự được bôi đen hoặc sẽ nhập tiếp theo.

Ctrl+Shift+F: Thay đổi font, chức năng gần giống với Ctrl+D.

Ctrl+Shift+>: Tăng kích thước font chữ lên một mức theo word (ví dụ 11->12 hoặc 12-14…)

Ctrl+Shift+<: Giảm kích thước font chữ đi một mức theo word (ví dụ 12->11 hoặc 14-12…)

Ctrl+]: Tăng kích thước font chữ lên 1 giá trị (từ 11->12 hoặc 13-14…)

Ctrl+[: Giảm kích thước font chữ 1 giá trị như trên.

Ctrl+Shift+*: Ẩn hoặc hiện những ký tự không được in ra màn hình khi soạn thảo.

Ctrl+<- (phím sang trái): Di chuyển con trỏ sang trái chuỗi ký tự viết liền nhau.

Ctrl+W: Đóng cửa sổ làm việc hiện tại.

Alt+Shift+T: Chèn thời gian hiện tại theo máy tính.

Alt+Shift+D: Chèn ngày tháng năm hiện tại theo máy tính.

Ctrl+S: Lưu file dưới dạng tùy chọn

F12 và Ctrl+F12 có tác dụng tương tự Ctrl+S

Ctrl+Alt+1 (hoặc 2 hoặc 3, 4, …): Thay đổi định dạng chữ hiện tại từ normal hoặc paragraph thành Heading 1 hoặc 2 hoặc 3,…

F1: Mở giao diện trợ giúp của Microsoft

Yeah! cũng khá nhiều phím tắt hữu ích nhỉ. Trong quá trình làm việc nếu có gì hay mình sẽ update thêm, bạn nào biết nhiều hơn thì comment để mình cập nhật cho bạn khác biết nữa nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ cùng gấu  😛

Leave a Reply