Giới thiệu

Chào mọi người, mình là “Lão Già” vì mình trông khá già, nhưng giờ mình khác xưa rồi nhen :)).

Blog là nơi lưu lại những thứ mà mình thấy hay ho và cần thiết cho mình, đơn giản vì trí nhớ mình khá tệ. Đồng thời cũng là nơi để mình luyện viết, mình gặp khó khăn trong việc giải thích điều gì đó với người khác, điều này là rào cản lớn trên con đường của mình.