Disclosure

Tất cả những bài viết kể từ ngày 18/06/2023 trở về trước được dựa trên trải nghiệm, cảm nhận thực tế và chân thực nhất từ tác giả.

Kể từ ngày 19/06/2023 trở đi, trang web sẽ được cập nhật nội dung viết từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều tác giả khác nhau; do đó rất có thể nội dung chỉ dựa trên việc tìm kiếm thông tin và viết lại hoặc được viết bằng trí thông minh nhân tạo. Quý độc giả chỉ nên xem xét các bài viết này dưới dạng tham khảo thông tin thêm, mọi quyết định đều phải thông qua các cơ quan/đơn vị uy tín/có thẩm quyền.