Thời gian hay tiền bạc quan trọng hơn

Nếu ai đó hỏi câu này thì mình trả lời là thời gian quan trọng hơn! Đối với mình, ở thời điểm hiện tại thời gian quan trọng hơn tiền bạc, tất nhiên tiền cũng rất quan trọng. Ai đó nói rằng tiền không mua được hạnh phúc nhưng ở xã hội hiện tại liệu … Read more