Bản Quyền

Các bài viết của laogia.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .
Để tránh những chấp không đáng có xảy ra, Tôi có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại laogia.com nếu bạn có dự định phát hành tại website nào đó.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Laogia.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Laogia.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Laogia.com.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng liên quan đến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Laogia.com.

Việc tuân thủ các quy tắc không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào, bởi vậy việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Laogia.com.

 

Thân!